DIZALICE, PROIZVODNJA, KONSTRUKCIJA, SERVIS, MONTAŽA, REZERVNI DELOVI, TEHNIČKA I ATESTNA DOKUMENTACIJA

MIHAILO MIHAILOVIĆ d.o.o

Text Box: Mihailo Mihailović - Dizalice

           Firmu “Mihailo Mihailović d.o.o.” čine inžinjeri, tehničari i monteri koji su u svojim domenima, velikim radnim iskustvom, dostigli vrhunac. Svi zaposleni i saradnici firme su radili u renomiranim firmama ILR, FAMOS, Energoinvest, GOŠA, Mašinska Industrija Niš i to kao nosioci programa.

           Osnivač firme je Živodrag Žika Mihailović koji je u svom radnom veku prošao sve faze od mašinskog tehničara do direktora “LOLA FMO” i “LOLA INŽENJERINGA”.

           Mihailo Mihailović d.o.o. baštini iskustva nekadašnjih moćnih mašinskih sistema Srbije i bivše  velike Jugoslavije.

Mihailo Mihailović d.o.o. je osnovana 1999. godine i uspešno se bavi sledećim programima:

· Isporukom i montažom novih, izradom konstrukcija i servisom svih vrsta dizalica (električnih, mosnih, portalnih, kranskih , konzolnih, stubnih, ručnih, hidrauličnih ...)

· Izradom kompletne tehničke i atestne dokumentacije za dizalice i dizaličnu transportnu tehniku

· Servisom alatnih mašina, rekonstrukcijom i osavremenjavanjem u cilju povećanja radnog učinka

· Izradom i montažom svih vrsta transportera (trakasti, lančasti, pužni, elevatori, magnetni odvajači ...)

· Izradom alata za prenošenje tereta (traverzne, hvatači, koturače, kolica, korpe...)

· Popravkom paletnih viljuškara

· Sarađujemo sa renomiranim firmama koje su nas ovlastile za    servisere njihovih proizvoda (BRANO, YALE, VULKAN, PODEM...)

Text Box: U radionici
Text Box: Na terenu